Biocidprodukter

Biocidprodukter är bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer, förutom växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, konserveringsmedel, träskyddsmedel, bekämpningsmedel för skadedjur t.ex. myggmedel och råttgift samt båtbottenfärg. 

Biocidprodukter regleras gemensamt inom EU via förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter (BPR). Utöver detta finns vissa nationella lagkrav som gäller under en övergångsperiod. 

Vi hjälper dig

Vi på Co-efficient har lång erfarenhet av arbete med biocider. Exempel på tjänster som vi erbjuder är följande: 

  • Allmän rådgivning kring biocidförordningen (BPR) och nationell lagstiftning 
  • Ansökan om godkännande av verksamt ämne inom EU (inklusive technical equivalence assessment Tier I och Tier II)
  • Ansökan om produktgodkännande för biocidprodukter inom EU (nationellt godkännande, EU-godkännande eller förenklat förfarande) 
  • Ansökan om att inkluderas på ECHAs Artikel-95 lista över leverantörer av verksamma ämnen 
  • Rådgivning kring biocidbehandlade varor 

Mer information om biocidlagstiftning hittar du här:

Om oss

Våra seniora konsulter har alla över 15 års erfarenhet av att driva, leda och genomföra komplexa projekt för att möta och tillgodose kundkrav både på EU och nationell nivå.

Vår expertis omfattar både EU-gemensam lagstiftning som exempelvis REACH, CLP, SCIP (ramdirektiv för avfall), RoHS, bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel), läkemedel, livsmedel och kosmetika samt nationell kemikalielagstiftning kopplade till dessa områden.

Vi är också ofta anlitade som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet samt föreläsare på både öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier.