Kosmetika

Om ditt företag ska tillverka, importera, distribuera, köpa in eller sälja vidare kosmetiska produkter inom EU behöver ni känna till vilka lagkrav och regler som gäller för produkterna. Det finns dels gemensamma lagstiftning inom EU för kosmetiska produkter, dels kompletterande nationell lagstiftning som endast gäller i Sverige. 

Kosmetiska produkter inom EU behöver inte förhandsgranskas eller godkänns av någon myndighet innan de släpps ut på marknaden. Det är den så kallade ansvariga personen som har ansvaret för att produkten är säker och följer lagkraven. 

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att ta reda på hur ert företag och era produkter berörs av kosmetikalagstiftningen och vad ni behöver göra för att kunna sätta produkten på marknaden. Vi hjälper även till i processen men att ta fram all nödvändig information för produkten. Exempel på tjänster som vi erbjuder är: 

  • Allmän rådgivning kring gemensam kosmetikalagstiftning inom EU och kompletterande nationell lagstiftning  
  • Produktanmälan till EU:s kosmetikaregister (CPNP)
  • Genomförande av säkerhetsbedömningar och sammanställning av säkerhetsrapporter (s.k. Cosmetic Product Safety Report)
  • Hälso- och miljöbedömning av ingredienser och stöd vid utbyte mot farliga ingredienser till mindre farliga
  • Granskning av ämnen som får, respektive inte får ingå i kosmetiska produkter 
  • Genomgång av märkning/etikett och produktpåståenden – vad måste finnas resp. inte finnas med. 

Om oss

Våra seniora konsulter har alla över 15 års erfarenhet av att driva, leda och genomföra komplexa projekt för att möta och tillgodose kundkrav både på EU och nationell nivå.

Vår expertis omfattar både EU-gemensam lagstiftning som exempelvis REACH, CLP, SCIP (ramdirektiv för avfall), RoHS, bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel), läkemedel, livsmedel och kosmetika samt nationell kemikalielagstiftning kopplade till dessa områden.

Vi är också ofta anlitade som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet samt föreläsare på både öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier.