Nya förbud mot PFAS-ämnen rör många företag och produkter 

PFAS-ämnen är en grupp på över 4 700 syntetiskt framställda kemikalier som är kopplade till en rad skadliga effekter på hälsa och miljö. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön och ackumuleras i kroppen hos djur och människor. 

PFAS-ämnen används bland annat för sina fett-, smuts-, och vattenavvisande egenskaper och används brett i en rad olika produkter som t.ex. släckskum, allväderskläder och skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika och rengöringsmedel. Trots att många av PFAS-ämnena är bevisat farliga för hälsa och miljö är det endast två av dessa, PFOS och PFOA, som är förbjudna i dagsläget.

Kemikalieinspektionen genomförde nyligen ett tillsynsprojekt där man analyserade totalt 62st varor och kemiska produkter som säljs för konsumenter i Sverige. Totalt 76 procent av de analyserade produkterna innehöll något typ av PFAS-ämne, se hela tillsynsrapporten nedan. 

Vi hjälper dig

Kemikalieinspektionen arbetar tillsammans med en rad andra medlemsländer mot nya regleringar för PFAS-ämnen såsom begränsningar, förbud, harmoniserade klassificeringar och förslag till nya PFAS-ämnen till kandidatförteckningen. Tillsammans har man tagit fram ett förslag till en ny EU-strategi för PFAS-ämnen som skickades till EU kommissionen hösten 2019. 

Utöver detta har Sverige tillsammans med fyra andra medlemsländer tagit fram ett nytt begränsningsförslag för PFAS-ämnen som innebär att förbjuda all användning som inte är nödvändig. Förbudet väntas träda ikraft 2025, vilket kommer att slå hårt mot många företag inom EU. Därför är det viktigt att redan nu börja identifiera vilka av era produkter som innehåller PFAS-ämnen och att fasa ut dessa mot mindre farliga ämnen. 

Vi hjälper er att: 

  • Fastställa att dessa ämnen finns i era produkter 
  • Stöd vid framtagande av analysmetoder och kontakt med labb samt tolkning av resultat 
  • Bistå er i substitutionsarbetet mot att substituera dessa ämnen mot mindre farliga  

Mer information hittar du här:

Om oss

Våra seniora konsulter har alla över 15 års erfarenhet av att driva, leda och genomföra komplexa projekt för att möta och tillgodose kundkrav både på EU och nationell nivå.

Vår expertis omfattar både EU-gemensam lagstiftning som exempelvis REACH, CLP, SCIP (ramdirektiv för avfall), RoHS, bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel), läkemedel, livsmedel och kosmetika samt nationell kemikalielagstiftning kopplade till dessa områden.

Vi är också ofta anlitade som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet samt föreläsare på både öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier.